Record details

Title
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Other titles
    Secondary sulfates from Kaňk near Kutná Hora
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 3
Pages
    s. 47-48
Year
    1993
Notes
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    kutnohorské krystalinikum
    minerály
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    sulfáty
Subject category
    haldy
    minerály sekundární
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kaňk (Kutná Hora, Česko)
Keyword
    Hory
    Kaňku
    Kutné
    Sekundární
    Sulfáty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012