Record details

Title
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
Statement of responsibility
    Zoltán Bacsó, Ján Derco, Pavol Bačo
Other titles
    High-silica and alumo-metasomatic rocks of the Vihorlat Mts.,Eastern Slovakia.
Author
    Bacsó, Zoltán
    Bačo, Pavol
    Derco, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 6
Pages
    s. 539-546
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    kvarcit
    ložisko vulkanogenní
    metasomatóza
    neovulkanity východního Slovenska
    topaz
    žáruvzdornost
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Vihorlat
Keyword
    Al-metasomatity
    Kvarcity
    Sekundárne
    Vihorlatu
Abstract (in czech)
   Jsou popsána tělesa sekundárních kvarcitů - Al-metasomatitů, která se vyskytují v centrálních částech kráteru andezitového stratovulkánu a v jeho parazitických kráterech v pohoří Vihorlat. Jsou to jemnozrnné horniny, tvořené hlavně křemenem a topazem. Tělesa vytvořená na kontaktech dioritového porfyritu mají pestřejší minerální složení. Byl zjištěn m.j. andaluzit, hydroslída, diaspor, korund a turmalín. Laboratorní zkoušky potvrdily ohnivzdornost suroviny po vypálení. Jako vedlejší produkt lze získávat fluorid křemičitý a amoniak.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012