Record details

Title
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
Statement of responsibility
    Bohuslava Sopková
Other titles
    Sequence stratigraphy and depositional environments of the Sarmatian sediments in the NW part of the Vienna Basin: Moravian Central Depression, Czech Republic
Author
    Sopková, Bohuslava
Language
    slovensky
Source title - serial
    Acta geologica slovaca (AGEOS)
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1
Pages
    s. 47-55
Year
    2009
Notes
    5 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geol. slovaca
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    deprese
    korelace stratigrafická
    mapa stratigrafická
    neogén
    pánev sedimentační
    sarmat
    stratigrafie sekvenční
    terciér
    vídeňská pánev
Geographical name
    Morava jihovýchodní (Česko)
Keyword
    časti
    Česká
    Depozičné
    Moravská
    Panvy
    Priehlbeň
    Prostredia
    Republika
    Sarmatských
    Sedimentov
    Sekvenčná
    Stratigrafia
    SZ
    ústredná
    Viedenskej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012