Record details

Title
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 261-262
Year
    1998
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    bazalt
    parageneze
    sběratelství
    slídy
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ústí nad Labem
Keyword
    Hory
    Labem
    Račí
    Seladonit
    Ústí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012