Record details

Title
    Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Libertín, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 101-115
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Projekt: IAA301110701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Selaginella labutae sp. nov. nový druh bylinné plavuně a jeho spory z kladensko-rakovnické pánve, bolsov České republiky
    Rozsah: 15 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cirratriradites
    herbaceous lycopsids
    in situ spores
    Pennsylvanian
    Selaginella
    Triangulatisporites
Keyword
    Basin
    Bolsovian
    Compression
    Czech
    Herbaceous
    Kladno-Rakovník
    Labutae
    Lycopsid
    New
    Nov
    Republic
    Selaginella
    Sp
    Spores
Abstract (in czech)
   Nový druh bylinné plavuně Selaginella labutae sp. nov. je popsán z lokality Libušín u Kladna z kladensko-rakovnické pánve České republiky. Navržení nového druhu je založena na morfologii rostlin a jejich spor in situ. Stratigrafická pozice je radnické vrstvy, bolsovian. Šištice druhy Selaginella labutae jsou nejmenšími známými fosilními šišticemi tohoto rodu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012