Record details

Title
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
Statement of responsibility
    Irena Smolová
Other titles
    Vybrané aspekty těžby nerostných surovin v České republice v letech 1990-2006, vlivy ekonomické transformace a environmentální důsledky
Author
    Smolová, Irena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 16, no. 2
Pages
    p. 2-13, 3. a 4. s. obálky
    s. obálky
Year
    2008
Notes
    6 obr., diagr., 1 fot. v textu, 4 fot. na obálce, 4 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    504.06
    622
Conspectus category
    502
    622
Subject group
    ekonomika
    legislativa
    nerostné suroviny
    revitalizace
    střety zájmů
    těžba
    využití nerostných zdrojů
    životní prostředí
Geographical name
    Česko
Keyword
    1990-2006
    Aspects
    Consequences
    Czech
    Economic
    Environmental
    Extraction
    Impacts
    Materials
    Raw
    Republic
    Selected
    Transformation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012