Record details

Title
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
Other titles
    Výběrová bibliografie dr. Stanislava Vrány
Author
    Breiterová, Hana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1-2
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    bibliography
Keyword
    Bibliography
    Dr
    Selected
    Stanislav
    Vrána
Abstract (in czech)
   Přehled představuje přibližně 65% publikační aktivity Stanislava Vrány. Práce byly vybrány se zřetelem na význam díla. Práce z oboru petrologie, mineralogie a geologie představují různá témata z oblasti Českého masívu, Zambie a Západních Karpat, hlavní domény aktivit dr. S. Vrány
Abstract (in english)
   The presented overview does not have an ambition to give the complete bibliography of Stanislav Vrána. Instead, it includes some 65% of all published works, selected with an emphasis on their relative importance. The papers dealing with petrology, mineralogy and geology present variable topics from the Bohemian Massif, Zambia and the Western Carpathians (Slovakia), the main domains of S. Vrána's activities
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014