Record details

Title
    Selective dissolution of fossils - an example from the tremadoc of Bohemia
Statement of responsibility
    Michal Mergl
Other titles
    Selektivní rozpouštění fosilií - příklad z českého tremadoku
Author
    Mergl, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    No. zvl.č.
Pages
    p. 13-17
Year
    1997
Notes
    1 pl., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    Barrandien
    Brachiopoda
    Echinodermata
    ordovik
    paleontologická rekonstrukce
    tafonomie
    tremadok
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
    Komárov (Beroun)
Keyword
    Bohemia
    Dissolution
    Example
    Fossils
    Selective
    Tremadoc
Abstract (in english)
   Evidences of selective destruction of skeletal fossils in clastic sediments of Milina Formation (Upper Tremadoc) are documented. An impact of selective destruction on palaeoecological reconstructions is discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012