Record details

Title
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
Other titles
    Selenová mineralizace uranového ložiska Zálesí, Rychlebské hory, Česká republika
Author
    Pauliš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogia Polonica, Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 28, č. september
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Czech Republic
    selenides
    selenium mineralization
    supergene minerals
    Zálesí
Keyword
    Czech
    Deposit
    Hory
    Mineralization
    Mts
    Republic
    Rychlebské
    Selenium
    Uranium
    Zálesí
Abstract (in czech)
   V práci jsou popsány výskyty primární (clausthalit, naumannit, bohdanowiczit, Bi-sulfo/selenidy) a supergenní (selén, naumannit, chalkomenit, molybdomenit, schmiederit a demesmaekerit) selenové mineralizace na opustěném uranovém ložisku Zálesí (Rychlebské hory, Česká republika).
Abstract (in english)
   The occurrences of primary (clausthalite, naumannite, bohdanowiczite, Bi-sulfo/selenides) and supergene (selenium, naumannite, chalcomenite, molybdomenite, schmiederite and demesmaekerite) selenium mineralizations of the abandoned uranium deposit Zalesi (the Rychlebské hory Mts., Czech Republic) are described in the paper.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012