Record details

Title
    Seminář o barrandienském proterozoiku
Statement of responsibility
    Jan Mašek
Author
    Mašek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 5
Pages
    s. 154-155
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Barrandien
    bitumeny
    izotopy stabilní
    konference
    metalogenetická provincie
    mikropaleontologie
    proterozoikum
    provincie metalogenetická
    silicity
    vulkanismus
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Barrandienském
    Proterozoiku
    Seminář
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012