Record details

Title
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
Statement of responsibility
    Vladimír Skoček
Author
    Skoček, Vladimír, 1934-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 3
Pages
    s. 92
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.23
Subject category
    činnost v rámci OSN, UNESCO a jiných mezinárodních organizací
    karbon
    konference, kolokvia
    perm
    sedimentologie, litologie
Geographical name
    Evropa
Keyword
    Jezerních
    Mladopaleozoických
    Sedimentech
    Seminář
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012