Record details

Title
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Statement of responsibility
    Dušan Onačila
Author
    Onačila, Dušan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 10
Pages
    s. 317
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.3
Subject category
    konference, kolokvia
    metalogeneze, mineralizace
    neovulkanity Západních Karpat
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Intrúzií
    Malých
    Metalogenéze
    Neovulkanitov
    Seminár
    Slovenska
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012