Record details

Title
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
Statement of responsibility
    Ján Jetel
Author
    Jetel, Ján
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 157-158
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    konference
    pitná voda
    prameny podzemní vody
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Ochrane
    Pitnej
    Procesoch
    Seminár
    Vody
    Využiteľnosti
    Vzniku
    Zdrojov
Abstract (in czech)
   III. celostátní seminář se týkal tvorby zdrojů povrchové a podzemní vody, jejich interakce s prostředím, samočistících procesů a monitorování změn kvality zdrojů pitné vody.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012