Record details

Title
    Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě
Author
    Pechoč, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing)
Vol./nr.
    9(112)
Pages
    s. 37-45
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Brown coal separation in the fluidized bed
    Rozsah: 9 s.
Keyword
    Fluidní
    Hnědého
    Separace
    Uhlí
    Vrstvě
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012