Record details

Title
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Bohuslava Sopková, Adriana Škulová, Michal Kováč and Jana Hlavatá
Author
    Hlavatá, Jana
    Kováč, Michal, 1952-
    Sopková, Bohuslava
    Škulová, Adriana
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 76-78
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    cyklus sedimentační
    karotáž
    konference
    miocén-střední
    pánev sedimentační
    profil seizmický
    sarmat
    sedimentace deltová
    stratigrafie sekvenční
    vídeňská pánev
    změna mořské hladiny
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Margin
    Middle
    Miocene
    Northeastern
    Sequence
    Stratigraphy
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012