Record details

Title
    Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Other titles
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
Author
    Ziegler, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    No. zvl.č.
Pages
    p. 43-45
Year
    1997
Notes
    10 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    Annelida
    Barrandien
    biocenóza
    devon-spodní
    ekosystém
    prag
    pražská pánev
    Serpulidae
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha - Barrandov
    Praha - Řeporyje
    Praha-Klukovice
    Praha-Podolí
    Praha-Smíchov
Keyword
    Assemblages
    Bohemia
    Devonian
    Dvorce-Prokop
    Limestone
    Localities
    Loděnice
    Lower
    Pragian
    Prague
    Serpulid
Abstract (in english)
   An occurrence of the rich well-preserved Lower Devonian (Pragian) serpuid fauna collected at some localities of Prague (Klukovice-Červený lom, Smíchov-quarry Na Konvářce, Řeporyje-quarry U kantíny, Podolí-quarry V Dvorcích, Klukovice - Dívčí hrady, Barrandov) are described. About 15 species inhabited at theses localities with dominant population of serpulacean species. All material studied comes from weathered and washed limestones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012