Record details

Title
    Serpulid worms from nearshore/shallow water locality Předboj near Prague from the collection of Dr. Olga Nekvasilová - part 2.
Other titles
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha