Record details

Title
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Statement of responsibility
    Magdalena Manová, Milan Matolín, Petr Prokop, Petr Rambousek
Other titles
    The radiometric map of CR 1:500,000 compiled and edited
Author
    Manová, Magdalena
    Matolín, Milan
    Prokop, Petr
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 4
Pages
    s. 91-95
Year
    1995
Notes
    2 obr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    geologie regionální
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    radioaktivní vlastnosti hornin
    radiometrie
Subject category
    mapa radiometrická
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    1:500
    000
    České
    Mapy
    Radiometrické
    Republiky
    Sestavení
    Vydání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012