Record details

Title
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
Statement of responsibility
    Jiří Pavlík
Author
    Pavlík, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 46-49
Year
    1999
Notes
    1 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    mapa inženýrskogeologická
    odvodňování
    pohyb svahový
    sesuv
    stabilizace
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vsetín (Česko)
Keyword
    Modlitebna
    Sesuv
    Vsetíně-Jasénce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012