Record details

Title
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
Other titles
    Landslide Dušná-results of site investigations and remediation proposal
Author
    Hladík, V.
    Hubatka, F.
    Klablena, P.
    Krejčí, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. x
Pages
    4
Year
    1999
Keyword
    Dušná
    Návrh
    Průzkumu
    Sanace
    Sesuv
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Sesuv Dušná patří mezi rozsáhlé sesuvy, vzniklé v roce 1997. Jsou prezentovány geologická charakteristika sesuvu, výsledky geofyzikálního měření, strukturní model sesuvu a návrh stabilizačního opatření.
Abstract (in english)
   Landslide Dušná-results of site investigations and remediation proposal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014