Record details

Title
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
Statement of responsibility
    Petr Klablena, Oldřich Krejčí, František Hubatka
Author
    Hubatka, František
    Klablena, Petr
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 50-53
Year
    1999
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie inženýrská
    měření geofyzikální
    pohyb svahový
    sesuv
    stabilizace
Geographical name
    Morava (Česko)
    Růžďka (Vsetín, Vsetín)
Keyword
    Dušná
    Návrh
    Průzkumu
    Sanace
    Sesuv
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012