Record details

Title
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
Statement of responsibility
    Jan Rybář
Other titles
    Landslide of the Vintířov dumping site in the Sokolov area
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 5
Pages
    s. 133-135
Year
    1991
Notes
    6 fot., 2 sch. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    sesouvání
    stabilizace
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Sokolovská pánev
    Vintířov
Keyword
    Sesuv
    Sokolovsku
    Vintířovské
    Výsypky
Abstract (in czech)
   V červnu 1990 vznikl nebývalý sesuv tělesa vnější výsypky, situovaný severně od lomu Jiří u Vintířova v sokolovské pánvi. Pohybem bylo zasaženo 50 až 70 mil. kub. metrů zemin. Výškový rozdíl mezi patou výsypky a jejím vrcholem dosahuje 70 až 80 m. Průměrný sklon svahu činil 5 stupňů. Mocnoxt výsypkových hmot je největší pod nejvyšší etáží, dosahuje cca 65 m. V článku je podán rozbor příčin sesuvu a doporučen další postup k zabezpečení stability výsypek, především rekognoskace geologických a hydrogeologických poměrů původního terénu. Polde možnosti lze využít i metod dálkového průzkumu Země a brát v úvahu ekologická hlediska výstavby výsypek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012