Record details

Title
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
Statement of responsibility
    Ivo Baroň
Other titles
    A complex landslide at Vaculov - Sedlo: Results of inventoring field works
Author
    Baroň, Ivo
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 88-92
Year
    2002
Notes
    2 obr., 13 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    flyš
    geologie regionální
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    ploužení
    pseudokras
    račanská jednotka
    řícení skalní
    sesuv
Geographical name
    Bystřička (Vsetín)
    ČR-Morava
Keyword
    25-23
    Inventarizačních
    Mapovacích
    Prací
    Rožnov
    Sesuvné
    území
    Vaculov-Sedlo
    Výsledky
Abstract (in english)
   The complex slope failure at Vaculov - Sedlo is located about 8 km north-east of Vsetín (E Moravia). It is almost 150 ha large and belongs among the largest landslide areas of the Czech Republic. Sandstone and claystone flysch rocks of the Beloveža Formation are affected with several types of slope movements" e.g. block rotational sliding, frontal or flow sliding, colluvial creeping, toppling, rock falling etc. Some pseudokarst landforms as dolines, caves or rock surface microforms occur at the Vaculov - Sedlo slope failure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012