Record details

Title
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 3
Pages
    s. 286-288
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Landslide on the Křížový hill near Semetín village (the Hostýn hills)
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    landslide
    the Hostýn hills
Keyword
    Hostýnské
    Křížovém
    Semetína
    Sesuvné
    území
    Vrchu
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Článek popisuje rozsáhlé svahové deformace a sesuvy v oblasti Hostýnských vrchů.

   Článek popisuje rozsáhlé svahové deformace a sesuvy v oblasti Hostýnských vrchů.
Abstract (in english)
   The large landslide in flysh relief of Hostýn hills is described. Lenght of landslide is 700 m, wight-300m. In the upper part of slope deformation is devoloped a psaudokarst cave.

   The large landslide in flysh relief of Hostýn hills is described. Lenght of landslide is 700 m, wight-300m. In the upper part of slope deformation is devoloped a psaudokarst cave.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012