Record details

Title
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
Other titles
    Seasonal and long term trends in mine water composition
Author
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2004
Pages
    3
Notes
    Akce: 2004 ; Bratislava
Thesaurus term
    composition
    long term
    mine water
    trend
Keyword
    Dlouhodobé
    Důlních
    Sezónní
    Složení
    Trendy
    Vod
    Vývoji
Abstract (in czech)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodobých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stano-vit trendy, které jsou pro dané ložisko a danou složku.
Abstract (in english)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodobých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stano-vit trendy, které jsou pro dané ložisko a danou složku.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012