Record details

Title
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
Other titles
    Seasonal and long term evolution of mine water in flooded mine in CR
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    2
Notes
    Akce: 2005 ; Slavonice
Thesaurus term
    environment
    flooded mine
    geochemistry
    mine water
    trend
Keyword
    ČR
    Dlouhodobý
    Dolů
    Důlních
    Sezónní
    Vod
    Vývoj
    Zatopených
Abstract (in czech)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodo-bých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stanovit trendy, které jsou charakteristické pro dané ložisko a danou složku.
Abstract (in english)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodo-bých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stanovit trendy, které jsou charakteristické pro dané ložisko a danou složku.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012