Record details

Title
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
Language
    česky
Source title - monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Pages
    s. v-xxiii
Classfication no.
    016
    50(091)
    553
Conspectus category
    01
    553
    929
Subject group
    bibliografie
    biografie
    geologie ložisková
    historie geologie
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Pouby
    Prof
    Publikací
    Seznam
    Zdeňka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012