Record details

Title
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Karel Žák
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 19-20
Year
    1990
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    diagenetické struktury
    izotopy stabilní
    sádrovec
    sfalerit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Karlštejn
Keyword
    Amerika
    Dobývacího
    Kalcitové
    Překopu
    Sfalerit
    Vláknité
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012