Record details

Title
    Shallow geophysical mapping of buried karst surface near Hranice using electrical resistivity tomography
Other titles
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie