Record details

Title
    Shaping of rock specimens for testing of uniaxial tensile strength by high speed abrasive water jet: First experience
Author
    Foldyna, Josef
    Sitek, Libor
    Souček, Kamil
Conference
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment (18.05.2005-20.05.2005 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings
Pages
    s. 545-549
Notes
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Tvarování horninových vzorků vysokorychlostním abrazivním vodním paprsek pro zkoušky jednoosé pevnosti v tahu
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abrasive water jet
    rocks
    testing of uniaxial tensile strength
Keyword
    Abrasive
    Experience
    First
    High
    Jet
    Rock
    Shaping
    Specimens
    Speed
    Strength
    Tensile
    Testing
    Uniaxial
    Water
Abstract (in czech)
   Jsou diskutovány první zkušenosti s tvarováním horninových vzorků pro zkoušky jednoosé pevnosti v tahu soustružením vzorků vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem. Je uvedeno porovnání jednoosé tahové pevnosti horninových vzorků tvarovaných abrazivním paprskem s tradiční pevností v příčném tahu i jednoosou tahovou pevností určenou na vzorcích tvarovaných obvyklým způsobem.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012