Record details

Title
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
Statement of responsibility
    Jurand Wojewoda, Stanisław Burliga
Other titles
    Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Author
    Burliga, Stanisław
    Wojewoda, Jurand
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 16
Pages
    p. 110
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    bystřický faciální vývoj
    česká křídová pánev
    deformace
    křída-svrchní
    materiál nezpevněný
    pískovce
    proces synsedimentární
    textury sedimentů
    zkapalnění
    zóna střižná
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Deposits
    Indicators
    Movements
    Shear
    Synsedimentary
    Tectonic
    Unconsolidated
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012