Record details

Title
    Shear wave splitting as a diagnostic of variable anisotropic structure of the upper mantle beneath central Fennoscandia
Author
    Babuška, Vladislav
    Kozlovskaya, E.
    Plomerová, Jaroslava
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 438, č. 1-4
Pages
    s. 57-77
Year
    2007
Notes
    Projekt: 107991, Academy of Finland, V, FI
    Projekt: 208068, Academy of Finland, V, FI
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Projekt: KJB300120605, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216778
    Překlad názvu: Štěpení střižných vln jako diagnostika laterálně různé anisotropní struktury svrchního pláště pod centrální Fennoscandií
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    3D anisotropic model of mantle lithosphere
    joint inversion of body wave anisotropic parameters
    shear wave splitting
Keyword
    Anisotropic
    Beneath
    Central
    Diagnostic
    Fennoscandia
    Mantle
    Shear
    Splitting
    Structure
    Upper
    Variable
    Wave
Abstract (in czech)
   Analyzujeme štěpení střižných vln zaznamenaných během pasivního experimentu SVEKALAPKO v jižním a centrálním Finsku za účelem studia struktury plášťové litosféry Prekambrického regionu. Přinášíme informaci k debatě o existenci deskové tektoniky a jejích forem v ranném stadiu formování kontinentů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013