Record details

Title
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Pribram array in the Czech Republic
Author
    Gaždová, Renata
    Kolínský, Petr
    Málek, Jiří
    Vilhelm, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 3
Pages
    s. 247-255
Year
    2008
Notes
    Projekt: 236/2006/B-GEO/PrF, GA UK, CZ
    Projekt: IAA300460705, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rychlosti střižných vln odvozené z disperze povrchových vln pod Příbramskou skupinovou seismickou stanicí v České republice
    Rozsah: 9 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    frequency-time analysis
    group velocity
    surface waves
Keyword
    Array
    Beneath
    Czech
    Dispersion
    Inferred
    Pribram
    Republic
    Shear
    Surface
    Velocities
    Wave
Abstract (in czech)
   Analýza Rayleighových vln v periodách od 0.2 do 3.0 s vybuzených osmi lomovými odpaly realizovaná za účelem určení rychlostního modelu S vln pod Příbramskou skupinovou seismickou stanicí.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012