Record details

Title
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
Statement of responsibility
    Z. Cymerman
Author
    Cymerman, Zbigniew
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 444
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    hydrotermální podmínky
    konference
    kontrola strukturní
    ložiska rudní
    rudy barevných kovů
    rudy Cr
    rudy Fe
    rudy Sn
    terán
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
    zóna střižná
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko - jihozápad
    Zlaté Hory (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Mineralizations
    Poland
    Shear
    Sudetes
    SW
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012