Record details

Title
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
Statement of responsibility
    Pavol Grecula, Daniel Návesňák, Boris Bartalský
Other titles
    Strižné zóny a typy deformácií rudných žíl gemerika
Author
    Bartalský, Boris
    Grecula, Pavol
    Návesňák, Daniel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 111-122
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    flexura
    ložisko žilné
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    tektonika
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rožňava
    Rudňany
Keyword
    Carpathians
    Deformations
    Gemericum
    Ore
    Shear
    Types
    Veins
    Western
    Zones
Abstract (in czech)
   Byl vypracován model křehkých, křehko-duktilních a duktilních deformací rudních žil na základě množství pozorování v důlních dílech v největším rudním revíru Slovenska. Jsou definovány S a L křehko-duktilní deformace a kombinované S-L střižné deformace. Obloukový průběh žil je vysvětlován jako sekundární jev jejich transpozice do směrů střižných zón, přičemž došlo k destrukci a znehodnocení výplně. Aktivita střižných zón se předpokládá od svrchního permu do mladoalpinských neogenních fází.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012