Record details

Title
    Shear-wave splitting measurements - Problems and solutions
Author
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 462, č. 1-4
Pages
    s. 178-196
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Projekt: IAA300120709, GA AV ČR3cav_un_auth*0228940
    Projekt: KJB300120605, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216778
    Překlad názvu: Metody štěpení střižných vln - otázky a odpovědi
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    comparison of cross-correlation
    eigenvalue
    seismic anisotropy
    shear-wave splitting
    transverse minimization methods
Keyword
    Measurements
    Problems
    Shear-wave
    Solutions
    Splitting
Abstract (in czech)
   Tři základní metody jsou porovnávány vzhledem k jejich citlivosti na šum a spolehlivosti při analýze štěpení střižných vln: kroskorelace jednotlivých složek signálu, metoda vlastního čísla a minimalizace energie na transverzální složce. Na syntetických příkladech i na reálných datech ukazujeme jednotlivá úskalí metod spolu s jejich možným řešením, tyto problémy nejsou vždy patrné při rutinných zpracovávání dat a mohou vést ke špatným interpretacím výsledků.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013