Record details

Title
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
Statement of responsibility
    Václav Kachlík, František Patočka, Miroslav Fajst
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Fajst, Miroslav
    Kachlík, Václav
    Patočka, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 43-44
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    geologie regionální
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krystalinikum
    metagranit
    přesmyk
    terán
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jizerské hory
Keyword
    Ještěd
    Metagranitoids
    Mts
    Orogenic
    Propagation
    Range
    Role
    Sheared
    Sudetes
    Variscan
    Wedge
    West
    Westward
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012