Record details

Title
    Shell heterostrophy in Early Ordovician Macluritella Kirk, 1927 and its implications for phylogeny and classification of Macluritoidea (Gastropoda)
Statement of responsibility
    Jiří Frýda and David M. Rohr
Author
    Frýda, Jiří, 1961-
    Rohr, David M.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of paleontology
Vol./nr.
    Vol. 80, no. 2
Pages
    p. 264-271
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1pl.
    Bibliografie na s. 269-271
    il.
    Zkr. název ser.: J. Paleont.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    exemplář typový
    fylogeneze
    Gastropoda
    ordovik-spodní
    paleontologie
    schránky
    taxonomie
Geographical name
    USA-Colorado
Keyword
    1927
    Classification
    Early
    Gastropoda
    Heterostrophy
    Implications
    Kirk
    Macluritella
    Macluritoidea
    Ordovician
    Phylogeny
    Shell
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012