Record details

Title
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
Statement of responsibility
    Radvan J. Horný
Other titles
    Morfologie ulity, systematické zařazení a způsob života měkkýše rodu Psychedelix HORNÝ, 1993
Author
    Horný, Radvan J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Vol. 162, no. 1-4
Pages
    p. 87-91
Year
    1993
Notes
    2 pl., 20 bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    ekologie
    Gastropoda
    nový taxon
    popis taxonů
    prag
    schránky
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    1993
    HORNÝ
    Life
    Mode
    Mollusca
    Morphology
    Position
    Psychedelix
    Shell
    Systematic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012