Record details

Title
    Shock effects on Martian crustal magnetization near large impact basins
Author
    Acuna, M. H.
    Connerney, J. E.
    Just, J.
    Kletetschka, Günther
    Ness, N. F.
Conference
    AGU Fall Meeting (08.12.2003-12.12.2003 : San Francisco, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Fall Meeting Program and Abstracts. 2003 AGU Fall Meeting
Pages
    s. -
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    impact
    Martian crustal magnetization
    shock pressures
Keyword
    Basins
    Crustal
    Effects
    Impact
    Large
    Magnetization
    Martian
    Near
    Shock
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012