Record details

Title
    Short 2004 MT profile in the vicinity of TESZ
Author
    Becken, M.
    Červ, Václav
    Pek, Josef
    Praus, Oldřich
    Smirnov, M.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Study of geological structures containing well-conductive complexes in Poland
Pages
    s. 81-86
Notes
    Projekt: GA205/04/0740, GA ČR3cav_un_auth*0000921
    Překlad názvu: Krátký 2004 MT profil v okolí TESZ
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    EMTESZ project
    magnetotelluric data
    Trans-European Suture Zone
Keyword
    2004
    MT
    Profile
    Short
    TESZ
    Vicinity
Abstract (in czech)
   Hlavním úkolem mezinárodního projektu EMTESZ je získat na základě elektromagnetických metod podstatný pokrok v poznání struktury, tektonické pozice a úlohy Transevropské sutury (TESZ) jako základní litosférické hranice oddělující jihozápad a severovýchod Evropy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013