Record details

Title
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
Statement of responsibility
    Ivona Hykyšová-Šolcová
Other titles
    A review of phytopaleontological findings at the most significant Permo-Carboniferous sites of the Boskovice Furrow
Author
    Hykyšová-Šolcová, Ivona
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 42-44
Year
    1993
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    fytopaleontologie
    permokarbon
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Boskovické
    Brázdy
    Fytopaleontologických
    Lokalitách
    Nálezů
    Permokarbonu
    Shrnutí
    Významnějších
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012