Record details

Title
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
Author
    Adamovič, Jiří
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
Pages
    s. 146-151
Notes
    Projekt: IAA3013910, GA AV ČR
    Překlad názvu: Summary of new results: what do they say about the genesis of ironstones in the Bohemian Cretaceous
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Bohemian Cretaceous Basin
    hydrothermal ferruginization
    ironstones
Keyword
    české
    Genezi
    Křídě
    Nových
    Poznatků
    říkají
    Shrnutí
    železivců
Abstract (in czech)
   Nové poznatky ukazují na hydrotermální původ proželeznění v české křídové pánvi a na kombinovaný zdroj železa. Migraci hydrotermálních fluid lze vymapovat na základě detailní morfologie těles železivců.
Abstract (in english)
   The new results indicate hydrothermal origin of ferruginization in the Bohemian Cretaceous Basin and multiple source of iron. Migration of hydrothermal fluids can be mapped on the basis of detailed morphology of ironstone bodies.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012