Record details

Title
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
Statement of responsibility
    Antonín Beneš
Other titles
    Sibliks Karte von archäologischen Fundstellen und Goldseifen in der Umgebung von Blatná
    Siblík's map of archeological sites and gold placer mines in the region of Blatná
Author
    Beneš, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
Vol./nr.
    Roč. 111
Pages
    s. 31-36
Year
    1988
Notes
    1 obr.
    něm. res., s. 228 bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha)
Classfication no.
    622
Subject category
    Au-rudy
    báňsko-historický výzkum
    geologické mapování, mapy
    moldanubikum
    paleoantropologie, archeologie
Keyword
    Archeologických
    Blatensku
    Mapa
    Nalezišť
    Rýžovišť
    Siblíkova
    Zlata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012