Record details

Title
    Sign and arrival time determination of Acoustic emission signals by means of high-order statistic approach
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
Conference
    Defektoskopie 2008 (38. : 04.11.2008-06.11.2008 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků
Pages
    S. 123-129
Notes
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Projekt: GA205/08/0676, GA ČR
    Překlad názvu: Určení znaménka prvého nasazení a času příchodu u signálů akustické emise pomocí metody vyšších statistických momentů
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arrival time determination
    high order statistic
    signal sign determination
Keyword
    Acoustic
    Approach
    Arrival
    Determination
    Emission
    High-order
    Means
    Sign
    Signals
    Statistic
    Time
Abstract (in czech)
   Využití vyšších statistických momentů pro stanovení času příchodu a znaménka prvního nasazení ultrazvukových signálů a signálů akustické emise.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012