Record details

Title
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
Statement of responsibility
    Peter E. Isaacson, Arnošt Galle
Author
    Galle, Arnošt
    Isaacson, Peter E.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 5
Pages
    s. 275-285
Year
    1991
Notes
    5 obr., 2 pl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Coelenterata
    devon-střední
    givet
    horninotvornost
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentace lagunární
    sedimenty karbonátové
    sedimenty mělkovodní mořské
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Lažánky
    Moravský kras
Keyword
    Amphipora
    Floatstones
    Givetian
    Karst
    Late
    Lažánky
    Limestone
    Moravian
    Significance
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012