Record details

Title
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
Statement of responsibility
    Karel D. Malý, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič and Jiří Zachariáš
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Malý, Karel, 1970-
    Zachariáš, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 6
Pages
    p. 461-472
Year
    2006
Notes
    5 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    česká křídová pánev
    hmotová bilance
    hustota
    hydrotermální alterace
    ignimbrit
    koroze
    křemen
    kvarcit
    oxid křemičitý
    paleogén
    pískovce
    porozita
    rozpouštění
    růst krystalu
    silicifikace
    silkrusta
    tuf
    vulkanity Českého středohoří
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Skalice (Litoměřice, Litoměřice)
Keyword
    Alternative
    Arenites
    Deposits
    Formation
    Overlain
    Quartz
    Silcrete
    Silicification
    Volcaniclastic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012