Record details

Title
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Anatas-cemented silicified Paleogenic debris in silcretes of Klinec terrace
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1-2
Pages
    s. 36-37
Year
    1993
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Čes. geol. Společ.
Subject group
    oxidy
    paleogén
    paleomorfologie
    sedimenty jeskynní
    silicifikace
    silicity
    Ti (titan - 22)
Subject category
    terasy
Geographical name
    Bohdaneč
    Bojov
    ČR-Čechy
    Jíloviště
    Klínec
    Koněprusy
    Měňany
Keyword
    Anatasovým
    Klinické
    Paleogenní
    Silicifikovaná
    Silkretách
    Suť
    Terasy
    Tmelem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012