Record details

Title
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
Author
    Stárková, M.
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2008, -
Pages
    s. 133-135
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Silicifed microbiota of the neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandian area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cyanobacteria
    Neoproterozoic black silicites
    silicified microbiota
Keyword
    CHKO
    Jihovýchodním
    Kokořínsko
    Mikrofosilie
    Neoproterozických
    Okraji
    Silicifikované
    Silicitů
    Tepelsko-barrandienské
    Zóny
Abstract (in czech)
   Tmavošedé jemnozrnné silicity z jv. okraje CHKO Křivoklátsko z lokalit Vraní skála, Na Čihadle a Hudlice (zbraslavsko-kralupská skupina, tepelsko-barrandienská jednotka) obsahují početné mikrofosílie, které mohou pomoci objasnit dosud ne zcela jednoznačně určený původ proterozoických silicitů. Nalezené fosilní mikroorganizmy aglomerace sinico-řasových porostů, velmi podobné obdobným nálezům v briovérienských ftanitech severozápadní Francie. Indikují vznik silicitů v příbřežních faciiích mělkovodních plošin v nízkých zeměpisných šířkách.
Abstract (in english)
   Dark grey fine-grained silicites from the Blovice Formation (Kralupy-Zbraslav Group, Teplá-Barrandian zone) contain microscopic organic remains. Thin section from the three localities have been studied: Vraní skála, Na Čihadle and Hudlice, situated at the SE margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát. Recovered microfossils represents cyanobacterial and algal agglomerations of organic-walled cooccoid and filamentous microfossils, most probably derived from the coastal facies in low palaeolatitudes. Analogical microfossils are known from phtanites of the Brioverian in NW France. Microfossils help to determine the not yet sufficiently explained origin of proterozoic silicites.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012