Record details

Title
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
Statement of responsibility
    Vladimír Skoček
Other titles
    Silicified sulfates in the sequence of Paleozoic sediments from the Janovice 9 drilling
Author
    Skoček, Vladimír, 1934-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 3
Pages
    s. 155-163, 4 pl. příl.
Year
    1988
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Keyword
    Janovice
    Paleozoických
    Sedimentů
    Sekvenci
    Silicifikované
    Sulfáty
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012